Tarieven

Intakegesprek van 30 minuten

gratis

Remedial Teaching per 50 minuten

€ 50,-

Coaching volgens de Kernvisie methode per klokuur

€ 80,-

Telefonisch overleg met ouders of school:
* Eerste kwartier
* Daarna per kwartier

Indien gewenst:

oudergesprek, gesprek met derden per kwartier


gratis
€ 12,50


€ 12,50

Eventuele reiskosten per km

€ 0,19

Eventuele reistijd (per kwartier)

€ 5,-

De prijzen zijn inclusief voorbereidend werk en administratie.
Consulten Kernvisiemethode duren een klokuur.

Bovenvermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW, mits er een relatie bestaat tussen de Remedial Teaching/ coaching en het basis- of voortgezet onderwijs.