Kernvisie methode

De Kernvisie methode is gericht op kinderen die leerproblemen ervaren op school. Die uiten zich vaak als leesproblemen (dyslexie), spellingproblemen, rekenproblemen (dyscalculie), automatiseringsproblemen, ADHD of ADD.
De gevolgen hiervan moeten we niet onderschatten. Ze leiden vaak tot concentratiestoornissen, faalangst, een negatief zelfbeeld of belemmerende overtuigingen, maar ook tot angsten, bedplassen, slecht slapen, niet naar school willen etc.

Waarom Kernvisie methode?

Deze kinderen hebben een voorkeur om met hun rechter hersenhelft te denken; ze zijn visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) ingesteld. Ze denken vooral in beelden en niet in woorden. Ze leren graag vanuit het geheel en niet in stapjes. De school leert hen vaak juist wel op deze manier, bijvoorbeeld om door middel van spellingregels te beredeneren hoe je een woord schrijft. Maar deze kinderen gaan liever meteen naar het woordbeeld.
Dat is precies wat de Kernvisie methode doet. Het leert hen woordbeelden te maken en deze actief in het lange termijngeheugen te zetten. Hierna kan het kind het woord te allen tijde reproduceren. Deze ‘techniek’ kan het kind vervolgens ook inzetten bij het leren van o.a. de tafels of een andere taal. Deze rechtsgeoriënteerde kinderen zijn in staat woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten.

Doel

Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. Het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren, assertiever en enthousiaster wordt en beter presteert op school.