Kernwaarden van RT Praktijk Stip

Kind centraal

Ik vind het heel belangrijk om uit te gaan van wat uw kind al kan. Door herhaaldelijk het gevoel te hebben dat die rekensommen zo moeilijk zijn of dat het lezen maar niet lukt, daalt de motivatie en het zelfvertrouwen. Door samen naar de talenten van uw kind te kijken, vormen we een positieve basis. Vanuit deze basis leert uw kind de technieken van de Kernvisie methode. Vaak is het probleem niet dat een kind het niet kan, maar dat de lesstof op een manier aangeboden wordt, die niet past bij de leerstijl van uw kind.
Door het aanleren van de technieken van de Kernvisie methode leert uw kind gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten. De bedoeling is dat uw kind zo vooruit komt, weer gemotiveerd raakt, succeservaringen opdoet en plezier beleeft aan het leren.

Open communicatie

Het is belangrijk voor u om te weten wat uw kind bij mij doet. Een goede, open communicatie is dan onmisbaar. Doordat u bij de sessies aanwezig bent, ziet u meteen hoe uw kind de technieken aangeleerd krijgt. Dit helpt u om thuis met uw kind te oefenen om het geleerde zichzelf eigen te maken.
Korte lijntjes, daar houd ik van. Als er iets is, klop gerust aan. Andersom zal ik dit ook doen.

Samen sterk

Samen kom je verder, dat is mijn motto.

Kinderen die bij mij komen, doen meestal heel erg hun best op school en werken erg hard bij de dingen die moeilijk(er) gaan. Of ze zijn juist gedemotiveerd, hebben moeite met concentreren, willen niet meer naar school. Hoe fijn is het, als je dan geleerd krijgt je talenten in te zetten. Dat je de lesstof niet steeds op dezelfde manier blijft herhalen, maar dat je leert leren op een manier die wel bij je past.
Ik probeer samen met u als ouder(s)/verzorger(s), uw kind en de school het optimale uit uw kind te halen, waarbij zelfvertrouwen en plezier in het leren voorop staat, want ‘Samen kom je verder!’

Plezier

‘Geen plezier in leren = niet leren’.
Als de motivatie ontbreekt en de lol van het leren is eraf, kom je niet tot leren. Dit ontstaat vaak door het ontbreken van succeservaringen.
Door een prettige, veilige sfeer te creëren, door uit te gaan van de kwaliteiten van uw kind en door het aanleren van passende technieken en vaardigheden, merkt uw kind snel resultaat en ontdekt uw kind dat het het wél kan. Uw kind krijgt weer plezier in het leren.