Aanpak

Intake

We starten het eerste consult altijd met een intakegesprek van een half uur. Als hierin blijkt, dat er veel resultaat te behalen valt, dan doen we er meteen een uur achteraan. Na deze eerste sessie gaat uw kind naar huis met de basismethodiek, zodat het zelf kan ontdekken dat het op deze wijze wel gaat lukken.

Vervolg

Vervolgens volgen 6 tot 8 coaching sessies, waarin uw kind weer volgende elementen van de Kernvisie methode aangereikt krijgt. Tussen de sessies zitten steeds drie weken, zodat uw kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken.
Bij elke sessie bent u aanwezig, zodat u weet hoe uw kind de technieken aangeleerd krijgt. Zo weet u goed hoe u uw kind kunt begeleiden bij het oefenen.
Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn werkt dit sterk op de motivatie van uw kind.

Wat kan er aan de orde komen?

 • Lezen
 • Spelling
 • Lange klank/korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
 • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
 • Automatisering tafels en de toepassing ervan
 • Topografie
 • Leren van grote teksten
 • Klokkijken
 • Concentratie verbetering
 • Faalangst bestrijding
 • Verbetering zelfbeeld