Samen kom je verder!

 

Kind centraal

Door samen naar de talenten van uw kind te kijken, vormen we een positieve basis. Vanuit deze basis leert uw kind de technieken van de Kernvisie methode. 
 Uw kind behaalt zo betere resultaten, raakt weer gemotiveerd en beleeft weer plezier aan het leren.

Open communicatie

Het is belangrijk voor u om te weten wat uw kind bij mij doet. Een goede, open communicatie is dan onmisbaar. Doordat u bij de sessies aanwezig bent, ziet u meteen hoe uw kind de technieken aangeleerd krijgt. Dit helpt u om thuis met uw kind te oefenen om het geleerde zichzelf eigen te maken.

Samen sterk

Samen kom je verder, dat is mijn motto.
Kinderen die ik begeleid, doen meestal heel erg hun best op school en werken erg hard bij de dingen die moeilijk(er) gaan. Hoe fijn is het, als je dan geleerd krijgt je talenten in te zetten, zodat bijvoorbeeld het rekenen of de spelling wél lukt.

Plezier

‘Geen plezier in leren = niet leren’.
Als de motivatie ontbreekt en de lol van het leren is eraf, kom je niet tot leren. 
Door een prettige, veilige sfeer te creëren, door uit te gaan van de kwaliteiten van uw kind en door het aanleren van passende technieken en vaardigheden, merkt uw kind snel resultaat en ontdekt uw kind dat het het wél kan. Uw kind krijgt weer plezier in het leren. 

Beeïndiging praktijk

Vanwege het beeïndigen van mijn Praktijk neem ik geen nieuwe leerlingen meer aan.
 

Ervaringen

Onze dochter ging met plezier naar je toe, en past wat ze geleerd heeft toe in de praktijk. Omdat het rekenen nu ook beter gaat heeft ze er meer plezier en vertrouwen in.

Goede intake en helder stappen plan. Rust en ruimte voor onze zoon om zichzelf te zijn en zijn eigen stappen te maken. Snel zicht op waar aan te sluiten. Contact met de school ook passend in onze vraag. 

Bedankt voor alle hulp en uitleg aan onze dochter. Ze heeft er erg veel aan gehad en wij zijn ook blij dat ze nu alles beter snapt!

Contact

Tel: 06-49293626 / info@rtpraktijkstip.nl / www.rtpraktijkstip.nl