Tarieven

Het kennismakingsgesprek is gratis.

De volgende werkzaamheden worden in rekening gebracht:
• Onderzoek
• Individuele begeleiding (45 min. begeleiding, 15 min. uitwerking)
• Tussentijdse toetsmomenten
• Evaluatie- en eindevaluatieverslagen
• Gesprekken met ouder(s), leerkracht(en) en/of andere betrokkenen

Het uurtarief hiervoor is € 50,00.

Bovenvermeld bedrag is vrijgesteld van BTW mits er een relatie bestaat tussen de Remedial Teaching en het basis- of voortgezet onderwijs. De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).