Praktijk voor Remedial Teaching

RT Praktijk Stip in Leusden is een praktijk voor remedial teaching, die zich richt op leerlingen uit het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier met ieder zijn eigen capaciteiten. Soms loopt deze ontwikkeling niet naar verwachting en lopen kinderen om verschillende redenen vast in het onderwijs. Remedial teaching, ook wel rt genoemd, kan dan uitkomst bieden.

Hulp en vertrouwen

Als remedial teacher geef ik een kind, individueel of in kleine groepjes, hulp, die gericht is op de specifieke problemen van het kind. Dit kunnen leerproblemen zijn, maar ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen hier terecht. Ik kijk naar wat een kind al kan, wat zijn mogelijkheden zijn en bouw daarop verder. Zo doet een kind succeservaringen op. Vertrouwen in eigen kunnen en plezier in leren zijn basiselementen om tot leren te komen.

Begeleiding

Ik begeleid kinderen zo mogelijk op de eigen school of in mijn praktijk. Begeleiding is mogelijk op de volgende gebieden:

  • Rekenen
  • (werkwoord-) Spelling
  • Begrijpend lezen
  • Schrijven
  • Cito-training