Kernwaarden van RT Praktijk Stip

Kind centraal

Ik vind het heel belangrijk om uit te gaan van wat uw kind al kan. Door herhaaldelijk het gevoel te hebben dat die rekensommen zo moeilijk zijn of dat het lezen maar niet lukt, daalt de motivatie en het zelfvertrouwen. Door samen eerst te kijken naar wat uw kind al kan, vormen we een positieve basis. Vanuit deze basis werken we samen aan het vergroten van de kennis, maar vooral aan het uitbreiden van strategieën en vaardigheden. Vaak is het probleem niet dat een kind het niet kan, maar dat het gewoon nog niet goed heeft geleerd hoe iets moet. Door het aanleren van strategieën en vaardigheden, leert uw kind gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten. Uw kind gaat op deze manier vooruit, blijft gemotiveerd, doet succeservaringen op en beleeft plezier aan het leren.

Open communicatie

Het is belangrijk voor u om te weten wat uw kind bij mij doet en of er vorderingen zijn. Een goede, open communicatie is dan onmisbaar. Door middel van een kennismakingsgesprek, het handelingsplan, zo mogelijk communicatie met school en het (tussentijdse) evaluatiegesprek wil ik u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van uw kind. 

Korte lijntjes, daar houd ik van. Als er iets is, klop gerust aan. Andersom zal ik dit ook doen.

Samen sterk

Samen kom je verder, dat is mijn motto.

Kinderen die bij mij komen, doen meestal heel erg hun best op school en werken ook erg hard bij de dingen die moeilijk(er) gaan. Hoe fijn is het, als je een extra zetje krijgt, zodat bijvoorbeeld het rekenen of de spelling net wat gemakkelijker wordt. Door samen te kijken naar wat uw kind nodig heeft, kan het plezier in leren weer terugkomen. Ik probeer samen met u als ouder(s)/verzorger(s), uw kind en de school het optimale uit uw kind te halen, waarbij plezier in het leren voorop staat, want ‘Samen kom je verder!’

Plezier

‘Geen plezier in leren = niet leren’. Als de motivatie ontbreekt en de lol van het leren is eraf, kom je niet tot leren. Dit ontstaat vaak door het ontbreken van succeservaringen. Door een prettige, veilige sfeer te creëren waar fouten maken mag en waar je jezelf kan zijn, wordt de begeleiding plezierig. Als uw kind door het aanleren van vaardigheden en strategieën, succeservaringen opdoet, komt het plezier in leren terug en komt uw kind weer tot leren.