Aanpak

Aanmelding

U neemt contact op via mail of telefoon. Hierop volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij u en uw kind aanwezig zijn. We bespreken de reden van aanmelden en ik vertel wat remedial teaching inhoudt en hoe ik werk. Doel van dit gesprek is om te kijken of er wederzijds een klik is en wat ik voor uw kind kan betekenen. We spreken af of we een didactisch onderzoekstraject starten.

Opstellen handelingsplan

Na de kennismaking stel ik onderzoeksvragen op om een helder beeld te krijgen van waar uw kind staat en waar begeleiding nodig is. Aangezien het belangrijk is om een totaalbeeld te krijgen van uw kind, ziet een onderzoek er als volgt uit:

  • een gesprek met u als ouder/verzorger (indien nodig)
  • een gesprek met de leerkracht van uw kind
  • maximaal 3 onderzoekssessies van 45 minuten

Naar aanleiding van deze informatie stel ik een handelingsplan op, welke ik met u zal bespreken. Dit handelingsplan wordt door u, als ouder(s), en mij, als remedial teacher, getekend. Hierna kan de begeleiding starten.

Begeleiding

In het handelingsplan staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is, wat we willen bereiken en hoe we dit gaan doen. Daarnaast staat ook beschreven hoe en wanneer we de resultaten van uw kind gaan evalueren. De begeleiding vindt 1 à 2 keer per week plaats gedurende 8 tot 10 weken. Dit kan onder schooltijd op de eigen school (mits de school instemt) of na schooltijd in de praktijk. Uw kind kan oefenstof mee naar huis krijgen.

Evaluatie

Na 8 tot 10 weken begeleiding bekijk ik wat we hebben bereikt. Dit doe ik door het afnemen van toetsen, een gesprek met uw kind en eventueel een gesprek met de leerkracht. Mijn bevindingen en adviezen verwerk ik in een evaluatieverslag. Dit evaluatieverslag zal ik met u bespreken. We bepalen nu ook of de begeleiding wordt voortgezet of niet.